Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Нормативні документи(коледж)
Нормативні документи


Наказ МОН України №1172 від 15.10.14 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році"

Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджені Наказом МОН України №1172 від 15.10.14Правила прийому до ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” в 2015 роцівід 02.12.2014 р. (базова структура, Коледж "Освіта", мережа територіально відокремлених структурних підрозділів включно)

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (Дод.1)

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю (Дод.2)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (Дод.5)

Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу(Дод.7)НАКАЗ № 160 від 28.12.2014 "Про затвердження Положення про приймальну комісію"

НАКАЗ № 162 від 30.12.2014 "Про затвердження складу Приймальної комісії Університету "Україна" на 2015 рік"

НАКАЗ № 163 від 30.12.2014 "Про склад предметних екзаменаційних комісій Університету "Україна" на 2015 рік"

НАКАЗ № 167 від 30.12.2014 "Cклад фахових атестаційних комісій для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів"

НАКАЗ № 49 від 28.02.2013"Про затвердження Положення про відбіркові комісії структурних підрозділів університету: інститутів, факультетів, філій, коледжів"

НАКАЗ № 168 від 30.12.2014 "Про затвердження Положення про апеляційні комісії"

Ліцензія

Закон України „Про вищу освіту”

Сертифікати