Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Нормативні документи
Нормативні документи


Наказ МОН України №1172 від 15.10.14 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році"

Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджені Наказом МОН України №1172 від 15.10.14Правила прийому до ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” в 2015 роцівід 02.12.2014 р. (базова структура, Коледж "Освіта", мережа територіально відокремлених структурних підрозділів включно)

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 4. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток 7. Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладуНАКАЗ № 160 від 28.12.2014 "Про затвердження Положення про приймальну комісію"

НАКАЗ № 162 від 30.12.2014 "Про затвердження складу Приймальної комісії Університету "Україна" на 2015 рік"

НАКАЗ № 163 від 30.12.2014 "Про склад предметних екзаменаційних комісій Університету "Україна" на 2015 рік"

НАКАЗ № 167 від 30.12.2014 "Cклад фахових атестаційних комісій для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів"

НАКАЗ № 49 від 28.02.2013"Про затвердження Положення про відбіркові комісії структурних підрозділів університету: інститутів, факультетів, філій, коледжів"

НАКАЗ № 168 від 30.12.2014 "Про затвердження Положення про апеляційні комісії"

Ліцензія

Закон України „Про вищу освіту”

Сертифікати