Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Абітурієнту
Абітурієнту


В центрі уваги в Рівненському інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»» – особистість студента, його інтелектуальний і професійний ріст у період навчання, відповідальність інституту за своїх випускників.

Принципи, покладені в роботу відбіркової комісії Рівненського інституту: забезпечення об’єктивності, відкритості, прозорості, демократичності при проведенні вступних випробувань та зарахуванні абітурієнтів (можна навести аналогію з відомим висловом В. Сухомлинського: вищий навчальний заклад починається з відбіркової комісії, як «театр починається з гардеробу»).

До складу відбіркових комісій факультетів входять начальники відділів, завідувачі випускових кафедр, провідні викладачі кафедр і технічні співробітники. Це дозволяє залучити до роботи зі вступниками більш широке коло професійних викладачів вузу, що у свою чергу сприяє покращенню профорієнтаційної роботи, дозволяє вступникам отримувати повну інформацію про обрані спеціальності, про організацію навчання у вищому навчальному закладі, про перспективи працевлаштування і роботи в майбутньому.

Розклад вступних випробувань, що проводяться університетом (Дод. п.4) (Дод. п.5)

Графік консультацій, що проводяться університетом (Дод. 2 до п.3) (Дод.3)

Подача електронної заяви до ВНЗ

Зразки документів для вступу(заява для 1-го курсу)

Терміни етапів вступу

Програми предметних вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань

Перелік документів для вступу

Склад Апеляційної комісії

Положення про Апеляційну комісію

Графік роботи відбіркової комісії

Склад відбіркової комісії

Розміри оплати за навчання на 2015-2016 н.р.

Перелік конкурсних предметів

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Університету "Україна"

ЗВЕРНЕННЯ ДО ВСТУПНИКІВ