Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Спеціальність cоціальна робота і психологія
Спеціальність cоціальна робота і психологія


Здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" за спеціальностями(напрямами) „соціальна робота”, „психологія”.

Навчальний процес забезпечують 2 випускаючі і 1 обслуговуюча кафедри. У їх складі працює 2 доктори і 12 кандидатів наук. Планується введення нових спеціальностей та дистанційної форми навчння. Йде інтенсивний процес комп'ютеризації навчального процесу. Мережа комп'ютерної системи університету покликана задовольнити інформаційні й обчислювальні потреби студентів. Постійно поповнюється книжковий фонд бібліотеки.

Викладачами і студентами проводиться науково-дослідницька робота. Щорічно відбуваються науково-практичні конференції на різні теми: "Молодь, освіта, наука, духовність"; "Сучасні технології в навчально-виховному процесі", педагогічні читання присвячені пам'яті В.О.Сухомлинського; олімпіади із навчальних дисциплін, які відповідають спеціальності.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

• особливості надання психологічної допомоги населенню регіону в сучасних соціально-економічних умовах;

• проблема соціалізації української молоді на сучасному етапі.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Дана спеціальність вже сьогодні є престижною та перспективною, а в майбутньому потреба в таких фахівцях зростатиме. Після закінчення навчання Ви будете мати право працювати у:

• державних центрах та службах соціальної роботи, осередках соціального захисту та допомоги, соціального забезпечення;

• закладах та установах громадсько-політичних організацій та партій;

• центрах вивчення громадської думки;

• науково-дослідних установах;

• правоохоронних органах, військових та спеціалізованих службах відомчого підпорядкування;

• навчально-освітніх закладах;

• спеціальних закладах, комісіях у справах неповнолітніх, центрах працевлаштування;

• менеджерами соціальної сфери.

Більшість випускників зможуть:

удосконалити свою професійну кваліфікацію, продовжуючи навчання у магістратурі та аспірантурі: брати участь у реалізації міжнародних наукових проектів.

ПСИХОЛОГІЯ

Поле професійної діяльності психолога практично необмежене.

Психолог-фахівець проводить консультативну, виховну, викладацьку, науково-дослідну, профорієнтаційну, діагностичну діяльність, розробляє ергономічне забезпечення функціонування систем «людина-техніка-середовище», проектує соціотехнічні системи тощо.

Він має право працювати у сферах:

• виробництва;

• освіти;

• охорони здоров’я та соціального забезпечення;

• управління;

• підприємництва;

• обслуговування тощо.

Опановуючи цю спеціальність, Ви можете вирішити багато власних проблем і допомогти зробити це іншим.