Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Правознавство
Правознавство


Термін навчання – 3 роки (на основі повної загальної середньої освіти).

Кваліфікація випускника – молодший спеціаліст з права.

Навчальним планом передбачено проходження практичного навчання:

- навчальна практика – 4 тижні;

- виробнича практика – 6 тижнів.

Державна атестація передбачає складання комплексного державного екзамену.

Академічні права випускників


Можуть продовжити навчання за програмою підготовки бакалаврів за напрямом 6.030401 – «Правознавство».

Сфери зайнятості випускників


Після закінчення навчання молодший спеціаліст з права підготовлений до роботи у таких сферах:

• надання юридичних послуг фізичним та юридичним особам, діяльність у сфері права;

• нотаріальна діяльність (діяльність помічників нотаріусів);

• державне управління;

• юстиція;

• діяльність у системі з виконання покарань;

• управління та нагляд у сфері оподаткування;

• обов’язкове соціальне страхування;

• діяльність органів прокуратури;

• судова діяльність (секретар судового засідання, помічник судді, судовий розпорядник).