Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Фінанси та кредит
Фінанси та кредит


Термін навчання – 2 роки (на основі повної загальної середньої освіти).

Кваліфікація випускника – молодший спеціаліст з фінансів і кредиту.

Навчальним планом передбачено проходження практичного навчання –виробничої практики (10 тижнів за весь термін навчання).

Державна атестація передбачає складання комплексного державного екзамену за фахом.

Навчання фахівця зі спеціальності «Фінанси і кредит» спрямоване на підготовку до професійної діяльності в державних органах влади регіонального та муніципального рівнів, банках та казначействах, фінансових і страхових компаніях, інвестиційних фондах, податкових інспекціях, митній службі, фінансових відділах підприємств та організацій усіх форм власності.

Академічні права випускників

Можуть продовжити навчання за програмою підготовки бакалавра за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит».

Сфера зайнятості випускників

Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту призначений для роботи у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах і в організаціях різних форм власності. Випускники зазначеного фаху можуть працювати брокерами (посередниками) з цінних паперів, дилерами (продавцями) з цінних паперів, агентами страховими, інспекторами кредитними, інспекторами обмінного пункту, інспекторами-ревізорами, бухгалтерами, касирами-експертами, контролерами-операторами.