Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Магістратура
Магістратура


В магістратурі Рівненського інституту ВМУРоЛ «Україна» можуть навчатися випускники вищих навчальних закладів які мають диплом бакалавра з економіки і підприємництва.

Форми навчання:

денна (термін навчання - 1 рік),

заочна ( термін навчання - 1 рік).

Галузь знань: - «Економіка і підприємництво» (0305)

Спеціальність: – «Економіка підприємства» (8.03050401)

Що краще: освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» чи освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”?

У зв'язку з тим, що Україна підписала Болонську декларацію, метою якої є створення Єдиного європейського простору вищої освіти, система освіти здійснює поступовий перехід на існуючу в Європі двоступеневу систему підготовки фахівців з вищою освітою. Дана система складається з бакалаврату (1-й ступінь навчання) та магістратури (2-ій ступінь навчання).

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”. Рівень базової вищої освіти, яка триває 4 роки і має практико-орієнтований характер. Після закінчення даної програми, випускнику вузу видається диплом про вищу професійну освіту з присвоєнням ступеня „бакалавр”. Відповідно, бакалавр – це випускник вузу, що одержав фундаментальну підготовку без будь-якої вузької спеціалізації, він має право займати всі ті посади, для яких кваліфікаційними вимогами передбачено наявність вищої освіти.

Дипломи всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у РІ ВМУРоЛ „Україна” державного зразка.

Диплом освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”


Освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”. На ряду з новими рівнями вищої освіти існує традиційний – програма якого передбачає 5-ти річне навчання у вузі, після закінчення якого випускнику видається диплом про вищу професійну освіту та присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”. Якщо ви не плануєте вести науково-дослідну діяльність і ставати вченим в обраній професійній сфері, викладати у вищій школі, то для повноцінної роботи і успішного кар'єрного зростання досить здобути освітньо-кваліфікаційній рівень „спеціаліст”.

Диплом освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”


Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”. Більш високий рівень, на відміну від освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, вищої освіти, що припускає глибоке освоєння теоретичних аспектів напряму підготовки та орієнтує студента на науково-дослідницьку діяльність. Після закінчення магістратури випускнику видається диплом про вищу професійну освіту з присвоєнням ступеня „магістр” з правом викладання у вищій школі.

Диплом освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”