Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Волинські наукові студії Науковий вісник № 2 (2013)
Науковий вісник № 2 (2013)ВОЛИНСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ
Науковий вісник
Рівненського інституту Університету „Україна”
2013 рік № 2

З М І С Т

Титульний лист

Суспільні науки

Верцеха О. М., Головко О. В., Михайловський Р.Р.

Роль Національного природного парку «Дермансько-Острозький» в соціокультурному розвитку регіону

переглянути

Кондратюк М. М.

Проблема релігійної толерантності у Першій Чехословацькій республіці та міжвоєнній Польщі: компаративний аналіз

переглянути

Халюк Л. М.

Проблеми етнічної ідентичності українців у Польщі, переселених внаслідок акції «Вісла» 1947 року

переглянути

Стойка М. С.

Справедливість у діяльності органів внутрішніх справ як особлива правова категорія

переглянути

Смолин Я. В.

Окремі проблеми застосування конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг 1988 року

переглянути

Філологічні студії

Масюк Ж. Ю.

Особливості семантики етнонімної групи «свої» у творчості Й. Г. Струцюка про Холмщину

переглянути

Мельник К. О.

Прислівникові еквіваленти слова української мови кін. Х – ХІV ст.: багатокомпонентні моделі з віялоподібним розщепленням

переглянути

Чепок Д. С.

Особливості функціонування фразеологізмів на позначення почуттів

переглянути

Бойчук О. А.

Закликання весни на Західному Поліссі: жертовна суть обряду

переглянути

Гриценко О. В.

Етикетні епітети та їх стилістичні можливості в мові української народної лірики

переглянути

Педагогіка

Сташук О. А.

Роль та значення образотворчого мистецтва в процесі формування духовної культури особистості

переглянути

Цимбалюк І. М.

Процес центрації в суб'єктивній картині світу

переглянути

Цимбалюк О. М.

Особливості розвитку професійної комунікативної діяльності вчителя загальноосвітньої школи у теорії вітчизняної педагогіки другої половини ХХ століття

переглянути

Тези

доповідей, виголошених на всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи функціонування економіки України в умовах забезпечення сталого розвитку»

(21 березня 2013 р.)


Підвищення ефективності діяльності підприємств

в умовах забезпечення сталого розвитку

Дробот Я. В.

Обеспечение устойчивого развития

угледобывающих предприятий на основе государственной поддержки отрасли

переглянути

Курильців Р. М.

Інтеграція управління землекористуванням

переглянути

Стожок Л. Г. Зарубіжний досвід функціонування страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання переглянути
Корсак В. І. Підвищення ефективності функціонування малого та середнього бізнесу в галузі роздрібної торгівлі та вплив його на соціально-економічний розвиток регіонів переглянути
Степанюк Н. А., Степанюк Б. М. Управління інноваційною діяльністю підприємства переглянути
Вівчарук О. М. Організація ефективної діяльності підприємств ресторанного господарства переглянути
Федишин М. П. Проблеми формування грошових потоків підприємств та напрями підвищення їх ефективності переглянути
Бондарчук М. Ю. Державна підтримка малого бізнесу як забезпечення сталого розвитку економіки країни переглянути
Жозе Мануель Пауло Ресурсомістка економіка: сумісність та антагоністичність зі сталим розвитком переглянути
Рибіцька А. В. Суть фінансової політики та необхідність її формування переглянути
Сигуа В. Т. Энергосберегающие технологии как способ эффективного теплообеспечения крупного промышленного города переглянути
Якимчук С. А. Економічні механізми управління природоохоронною діяльністю в Рівненській області переглянути

Фінансово-економічні проблеми та перспективи розвитку України

Луніна І. О.

Інституційні чинники зменшення ризиків державних фінансів України

переглянути

Ящишина І. В. Перспективи соціального капіталу науки в Україні переглянути
Короткевич О. В. Податкове навантаження на оборотні активи підприємств переглянути
Троц Н. М. Вплив змін податкового законодавства на фінансові ресурси суб’єктів господарювання переглянути
Юрківський О. Й.

Місцеві податки та збори: централізація

чи децентралізація
переглянути
Луняков О. В.

Количественное измерение дисбалансов в финансовом секторе экономики Украины

переглянути
Ступницький В. В., Ступницька Н. І., Срібна Є. В.

Сільське питання в розрізі сталого розвитку

переглянути
Серебрянська Д. М.

Ефект від масштабу в місцевих суспільних благах

переглянути
Шиян Д. В.

Дослідження загроз фінансовій безпеці

банківської системи України
переглянути
Білопільська О. О.

Планування та оптимізація системи управління твердими побутовими відходами у містах України

переглянути

Проблеми обліку, аналізу та контролю в економіці України

Баліцька В. В.

Динаміка показників відстрочених податкових активів та зобов’язань при нарахуванні податку на прибуток

переглянути
Серебрянський Д. М.

Спрощення процедури визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств

переглянути

Гнатюк А. А.,
Матвійчук Л. О.

Методичні та інформаційні основи оцінки необоротних матеріальних активів

переглянути
Макух Т. О., Кондратюк В. О.

Формування фінансових ресурсів як складова процесу фінансово-господарської діяльності підприємства

переглянути
Магута Р. М.

Безпека у фінансовій сфері в контексті удосконалення контрольної функції держави

переглянути