Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Волинські наукові студії Науковий вісник № 2 (2011)
Науковий вісник № 2 (2011)ВОЛИНСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ
Науковий вісник
Рівненського інституту Університету „Україна”
2011 рік № 2

З М І С Т

Титульний лист

Філософія і політологія

Bromski Paweł

Mądrość buduje państwo

переглянути

Попиашвили Нино

Культурная идентичность в межкультурном контексте

переглянути

Монолатій І.С.

Діаспора як транснаціональний актор політики: варіативність теоретичних вимірів і практичні виклики

переглянути

Боринська О.Л.

Українська діаспора: характеристика етапів становлення

переглянути

Патлах І.М.

Дискурс-рефлексія ідентичності в контексті гуманітарного пізнання

переглянути

Бухальська М.А.

Україна – ЄС: європейський вектор пошуку шляхів у вирішенні проблеми охорони навколишнього природного середовища

переглянути

Гаврисюк О.Я.

Проблема моральності людини і суспільства ХХ ст. у поглядах Рейнольда Нібура

переглянути

Культурологія і мистецтвознавство

Петрушкевич М.С.

Сучасні інтерпретації чоловічої сексуальності

переглянути

Красовська І.В.

Особливості передшлюбного циклу сучасного весільного обряду Сокирянщини (Чернівецька область)

переглянути

Боярко-
Долженко В.О.

Художній простір українського сакрального живопису другої половини ХІІІ – ХV ст. в іконічній мові культури

переглянути

Хорунжа Г.В.

Символіка орнаментального оздоблення світських архітектурних пам’яток Львова другої половини XVI першої половини XVII ст. як відображення світоглядних концепцій полікультурної спільноти

переглянути

Лаврук Н.К.

Українські листівки до свят початку ХХ століття: мистецтвознавчий огляд

переглянути

Філологічні студії

Берест Т.М.

Античні оніми як елемент поетичного словника кінця ХХ століття

переглянути

Александрович Н.В.

Концептосфера романа Д. Лихейна «Shutter Island»

как модель авторской картины мира

переглянути

Аладько Д.О.

Сполучуваність назв посуду в англійській та українській мовах

переглянути

Павловська Л.О.

Опозиційна семантика у прагматиці благо-/ злопобажань в англійській та українській мовах

переглянути

Харлай О.В.

Вербалізація позамовного змісту «кохатися – розійтися» у різноструктурних мовах

переглянути

Кисіль К.С.

Номінативні знаки глютонії з семантикою «випічка» в англійській мові

переглянути

Jastrzębska Agnieszka

Zarys problemu asymetrii leksykalnej między językiem polskim i ukraińskim na podstawie słownictwa poznawanego na zajęciach języka polskiego jako obcego w środowisku ukraińskojęzycznym

переглянути

Педагогіка і соціальна робота

Мудрак В.І.

Інформаціологічна модель професійно-педагогічної компетентності в сучасній системі вищої освіти України

переглянути

Кизима Р.А.,
Яковчук В.В.

Екологічна культура й освіта як імператив формування екологічної свідомості

переглянути

Ревуцька С.А.

Освітньо-педагогічна діяльність філантропів Німеччини (XVIII ст.)

переглянути

Підлужна О.В.

Протестантська педагогічна система «класу» й «методу» Джона Веслі в рамках філософії освіти

переглянути

Веремейчик Л.Ф.

Участь протестантських громад в адаптації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки в сучасній Україні

переглянути

Рецензії

Гон М.М.

Західний погляд на особливості галицького компоненту
в мереживі української політики пам’яті

переглянути

Монолатій І.С.

Політологія права в дискурсі вищої школи України

переглянути