Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Волинські наукові студії Науковий вісник № 2 (2010)
Науковий вісник № 2 (2010)ВОЛИНСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ
Науковий вісник
Рівненського інституту Університету „Україна”
2010 рік № 2

З М І С Т

Титульний лист

ПСИХОЛОГІЯ

Ставицький О.О.,
Лащук І. М.

Емпіричний аналіз особливостей образу «Я» вагітних та невагітних жінок

переглянути

Назаревич В.В.,
Дячук О.А.

Особливості розвитку мотивації студентів до науково-дослідної діяльності

переглянути

Камінська О.В.

Соціально-психологічні особливості адаптації студента-першокурсника до умов навчання у ВНЗ

переглянути

Бубнова О.Г.

Результати динаміки змін після впровадження корекційної тренінгової програми подолання агресивної поведінки у підлітків

переглянути

СОЦІАЛЬНА РОБОТА, ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

Цимбалюк І.М.

Соціальні аспекти проблеми національної самоідентифікації особистості в демократичному суспільстві

переглянути

Давидчук В.В.

Вплив мас-медіа на соціалізацію дітей та підлітків України

переглянути

Кизима Р.А.,
Яковчук В. В.

Організація навчального процесу з екології та його моніторингу у світлі вимог Болонського процесу

переглянути

Петренчук В.В.

Популяризація ідей педагогічного доробку В. О. Сухомлинського у професійній підготовці студентів Рівненського інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

переглянути

ІСТОРІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ

Санжаревський О.І.

Спільна політика в сфері оборони Білорусі і Росії наприкінці 90-х років ХХ століття в контексті реалізації положень Договору про створення Союзної держави

переглянути

Лесняк В.Ю.

Етнонаціональний вимір формування сучасного іспанського унітаризму

переглянути

Чигир К.О.

Нова концепція американської системи ПРО в Європі

переглянути

Якимчук О.О.

Наступ держави на майнові інтереси князів Любомирських у контексті польського повстання 1830-1831 рр.

переглянути

Бородинська Л.І.

Видавнича та освітньо-виховна діяльність євангельських християн у Польщі (1918-1939 рр.)

переглянути

Веремейчик Л.Ф.

Участь протестантських церков у суспільному житті незалежної України

переглянути

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Пальчевська О.С.

Особливості номінації та культурної мотивації демонологічної лексики англійських діалектів

переглянути

Бісовецька Л.А.

Відіменний словотвір дієслів за допомогою суфікса –и– в українській мові: історія і сучасність.

переглянути

Харлай О.В.

Етнокультурні номінації на позначення холостяцтва в англійській, польській, чеській та українській мовах

переглянути

Аладько Д.О.

Характеристика людини засобами назв посуду в англійській та українській мовах

переглянути

Кисіль К.С.

Культурна маркованість гастронімів (на матеріалі словника «Арго нововижівських кожухарів на Волині» Й. Дзендзелівського)

переглянути

Коташевський О.В.

Український патріотизм у поезії Віри Ворскло

переглянути

ЮРИДИЧНІ НАУКИ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Красовська А.М.

Тварини як джерела підвищеної небезпеки: юридичні аспекти

переглянути

Стойка М.С.

Загальні принципи права в романо-германській правовій сім’ї (в сучасному інформаційному суспільстві)

переглянути

Кухарчук В.М.

Юридична відповідальність неповнолітніх

переглянути

Лукьянова Ю.Н.

Совершенствование государственного регулирования в области интеллектуальной собственности

переглянути

Коваленко Е.П.

Государственная политика в области здоровья мужчин Российской Федерации

переглянути

ЕКОНОМІКА

Колос В.В.

Аналіз та застосування сучасних програмно-технічних середовищ

переглянути

Кондратюк О.В.

Світовий досвід вторинного ресурсовикористання

переглянути

Беднарчук Ю.П.

Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в Рівненській області

переглянути

РЕЦЕНЗІЇ

Гон М.М.,
Назаревич В.В.

Конкуруючі за лідерство у ракурсі політичної психології

переглянути

Монолатій І.С.

Нове осмислення етнополітології як навчальної дисципліни

переглянути