Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Волинські наукові студії Науковий вісник № 1-2 (2014)
Науковий вісник № 1-2 (2014)ВОЛИНСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ
Науковий вісник
Рівненського інституту Університету „Україна”
2014 рік № 1-2

З М І С Т

Титульний лист

Суспільні науки

Пустовійт Р. Ф., Руденко І. І.

Вплив інститутів та культурних чинників на економічний розвиток

переглянути

Власюк О. В.

Українське соціалістичне об'єднання «Селянський Союз» (1924-1930 рр.)

переглянути

Докаш О. Ю.

Проблема Північної Буковини в міжнародно-політичному вимірі літа 1940 р.

переглянути

Сірук Н. М.

Повоєнний ідеологічний контроль у галузі історії та філософії в Україні (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.)

переглянути

Дорош Л. О.

До проблеми визначення впливу Ради з міжнародних відносин на глобальну політику

переглянути

Здоровега М. В.

Розвиток глобального громадянського суспільства в контексті діяльності міжнародних неурядових організацій

переглянути

Івасечко О. Я.

Росія та ЄС: динаміка розвитку відносин

переглянути

Олійник Ю. Р.

До проблеми з’ясування важелів впливу ЄС на посткомуністичні держави

переглянути

Жекало Г. І.

Протиріччя між громадянами України щодо вектору зовнішньої політики держави

переглянути

Михальчук С. О.

«Цифровий розрив» (цифрова нерівність) як деструктивний фактор розвитку електронної демократії

переглянути

Ямельницький О. Я.

Події кінця 2013 – початку 3014 років крізь призму теорії політичної мобілізації

переглянути

Малиха М. І.

Механізми політичного контролю за сучасними міграційними процесами України

переглянути

Психологія та педагогіка

Дмишко О. С.

Фактори, що впливають на невротичні розлади особистості

переглянути

Моначич І. Л.

Вибір стратегій подолання в складних життєвих умовах

переглянути

Івашкевич Е. З.

Експлікація соціального інтелекту особистості на мікро- та макроструктурному рівнях

переглянути

Набочук О. Ю.

Рецепція проблеми структури екологічної свідомості старшокласника

переглянути

Михайлова Л. М.

Інтеграція предметних і мистецьких знань в естетично-ціннісному орієнтуванні підлітків

переглянути

Заєць С. С.

Соціальне гувернерство в Україні: становлення, проблеми та перспективи

переглянути

Луцик Г. О.

Особливості організації соціально-педагогічного супроводу девіантних підлітків

переглянути

Кучина К. О.

Вітчизняні освітні концепції кінця ХХ – початку ХХІ ст. як основа модернізації системи освіти

переглянути

Тези

доповідей, виголошених на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток» (Рівненський інститут Університету «Україна», 20–21 березня 2014 р.)


Гнатюк А. А.

Вплив методів оцінки необоротних матеріальних активів на формування думки аудитора

переглянути

Матвійчук Л. О.

Аудит основних засобів у фінансовій звітності за МСФЗ: проблемні аспекти

переглянути

Усік І. І.,
Матвійчук А. Д.
Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств малого бізнесу переглянути
Івчик Н. С. Настінні меседжі як інформаційний ресурс комунікаційного процесу переглянути
Дикун Г. П. Демократичні цінності у промовах президентів України (1991-2010 рр.) переглянути
Осадчук О. С. Особливості формування та використання партійного бренду в Україні переглянути
Савчук Г. В. Етнічний стереотип як фактор міжетнічної комунікації переглянути
Коць М. О. Психологічний аналіз навчальної активності майбутнього вчителя як суб’єкта педагогічної взаємодії переглянути
Ходорковська О. М., Яременко Н. В. Стратегія психологічної корекції «нетерапевтичного співтовариства», сформованого внаслідок дії техногенних катастроф переглянути
Коломоєць Т. Г. Корекційні заклади освіти як сфера соціалізації дітей з особливими потребами переглянути
Чернієнко О. А. Особливості соціалізації у процесі фізичного виховання переглянути

Тези

доповідей, виголошених на І Всеукраїнській конференції «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірі» (Рівненський державний гуманітарний університет, 4 квітня 2014 р.)


Шугаєва Л. М. Уявлення про минуле і зв’язок часів в історичній свідомості переглянути

Гулай В. В.

Концепт «пам’ять про жертви більшовизму» в комунікативному просторі міжетнічної інтеракції в Західній Україні (за матеріалами місцевих україномовних періодичних видань літа-осені 1941 р.)

переглянути

Гуменюк О. В., Добржанський О. В. Війна навколо війни: історична пам’ять про Другу світову війну та формування національної свідомості в Україні переглянути
Десятничук І. О.

Проблеми реконфігурації історичної пам’яті в контексті європейської перспективи України

переглянути
Кузьма Т. М.

«Мінне поле історії»: національно-державницька vs посткомуністична версії політики пам’яті

переглянути
Слесаренко А. В.

Ян Палах в культурі пам'яті радянського російського культурного нонконформізму 1960-1980-х років

переглянути
Ломака І. І.

Політика пам’яті і православ’я в Україні

переглянути
Лесняк В. Ю.

Правове регулювання політики історичної пам’яті в Іспанії в умовах переходу від франкізму до демократії

переглянути
Кондратюк М. М.

Прощання із релігійним ідентитетом: формування модерної моделі колективної свідомості чехів і словаків (1918-1938 рр.)

переглянути
Гарбарук А. С.

Місце політики пам’яті у діяльності сучасних польських національних товариств в Україні

переглянути
Грищук О. А.

Участь етнічних акторів Криму у реалізації політики пам’яті

переглянути