Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Волинські наукові студії Науковий вісник № 1 (2010)
Науковий вісник № 1 (2010)ВОЛИНСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ
Науковий вісник
Рівненського інституту Університету „Україна”
2010 рік № 1

З М І С Т
ПСИХОЛОГІЯ
Технології психологічної допомоги
Ставицький О.О.,
Андріюк Н.М.
Вплив тривожності на психофізіологічний стан дитини
Назаревич В.В.,
Кондрась Н.Я.
Вплив розлучення на психічний стан підлітка
Петруняк Н.Є.
Психологічна основа проявів дитячих страхів у дошкільному віці
Шпак С.Г.
Діагностика і психокорекція емоційних станів молодших школярів у конфліктних ситуаціях
Соціальна та педагогічна психологія
Ставицька О.Г.
Психологічні особливості візуального контакту в процесі спілкування
Борейчук І.О.
Психологічні передумови ксенофобних реакцій
Пастушенко Л.А.
Модель особистого досвіду психолога
Стасюк М.І.
Значення експертизи емоційних станів вчителя у формуванні психологічного клімату
Шепелюк В.М.
Застосування медіатехнології як мотивація здібностей у студентів до навчання
Цимбалюк О.М.
Теоретичні аспекти дослідження процесу розвитку комунікативної діяльності учителя загальноосвітньої школи
СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Цимбалюк І.М.
Мінлива реальність і складнощі соціальної ідентифікації
Цимбалюк С.І.
Проблеми соціального захисту у контексті завдань соціального працівника
Гусарук Т.В.
Соціально-педагогічна робота з дітьми з вадами розумового розвитку
Кухарчук В.М.
Соціально-правова адаптація дітей з особливими потребами
ЕКОНОМІКА
Ладюк О.Д.
Аналіз кредитоспроможності позичальника в контексті управління кредитними ризиками комерційних банків України
Кондратюк О.В.
Вдосконалення механізму фінансування природоохоронної діяльності на підприємстві
Волевач Л.М.
Інтеграція України у світове господарство
Беднарчук Ю.П.,
Якобчук С.М.
Концептуальні засади стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону
Ключник О.С.,
Кондратюк О.В.
Вдосконалення комплексної оцінки фінансового стану підприємства
Замрій Т.Б.
Міжнародна практика та вітчизняний досвід удосконалення обліку необоротних активів
Шмагай І.В.
Перевірка як метод впливу на суб'єктів господарської діяльності
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
Гон М.М.
Туреччина - Європейський Союз: рифи порозуміння
Десятничук І.О.
Етнічний аспект прав людини: досвід "Празької весни"
Бородинська Л.І.
Спільноти євангельських християн і баптистів у Польщі (1918-1939 рр.): пошук компромісу
Валюх Л.І.
Англо-німецький конфлікт у Південній Африці (1895-1896 рр.) в оцінці англійських політичних сил та громадськості
Боровець М.А.
Польща у контексті Мюнхенської змови
ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
Пальчевська О.С.
Національно-культурна мотивація власної назви в англійській діалектичній фразеології
Гон О.М.
Трансформація жанру періплів у "Кантос" Езри Паунда
Александрук І.В.
Когнітивні та мовні механізми утворення неологізмів та оказіоналізмів у творах жанру фентезі (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів)
РЕЦЕНЗІЇ
Гон М.М.,
Боровець М.А.
Аргументація зброєю: кривавий "діалог" Росії й Грузії літа 2008 року
Безтелесна Л.І.
Стан, проблеми та перспективи розвитку інституту соціального страхування найманих працівників у Рівненській області