Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Волинські наукові студії
Волинські наукові студії


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

ВОЛИНСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ

Засновник:    
РІ Університету „Україна”

Головний редактор:    
Ладюк О.Д. - член-кореспондент Академії економічних наук України, професор, кандидат економічних наук.

Заступник головного редактора:    
Гон М. М. - д.політ.н., професор, академік Академії наук Вищої школи України, заступник директора з науково-педагогічної роботи.

Відповідальний редактор:    
Бородинська Л.І. - к.і.н., доцент, завідувач кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін.

Члени редколегії:    
Шпак С.Г. – к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології;

Михайлова Л.І. – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціальної роботи;

Стахів О.А. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства;

Гнатюк А.А. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту.

Додаткові відомості:    
Вимоги до оформлення статей.

Адреса редакції:    
Каб. 120, Рівненський інститут Університету "Україна", -в, м. Рівне, 33028.

Електронна адреса редакції:    




Науковий вісник Рівненського інституту Університету„Україна”

Науковий вісник № 1-2 (2014)

Науковий вісник № 2 (2013)

Науковий вісник № 1 (2013)

Науковий вісник № 2 (2012)

Науковий вісник № 1 (2012)

Науковий вісник № 2 (2011)

Науковий вісник № 1 (2011)

Науковий вісник № 2 (2010)

Науковий вісник № 1 (2010)