Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Про кафедру "Соціальної роботи"
Рівненський інститут
Університету „Україна”
Кафедра соціальної роботи

Михайлова Лідія Іванівна,

завідувач кафедри соціальної роботи,

кандидат педагогічних наук, доцент

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ - сучасний навчальний та науковий підрозділ, що був створений у 2002 році здійснює підготовку фахівців для соціальної роботи України за двома освітніми рівнями: «Бакалавр» і «Спеціаліст».

З 2005 року при кафедрі на базі вищої освіти започатковано перепідготовку фахівців соціальної роботи. Основні завдання кафедри: забезпечення високого рівня науково-теоретичної та практичної підготовки випускників, формування у них особистої культури, готовності до різносторонньої професійної діяльності у соціальній роботі.

Викладацький склад кафедри: 2 - доктори наук, професори, 7 кандидатів наук, доцентів, 1 - Заслужений працівник соціальної сфери України, 1 - Заслужений працівник освіти України, 4 - магістри соціальної роботи (викладачі), 1 викладач.

З метою уніфікації навчального процесу впроваджується єдина система кредитних одиниць та стандартизація документів, які видаються студентам після завершення навчання, що наближають якість освіти до вимог загальноєвропейських стандартів. Кафедра вдосконалює кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

Викладачі кафедри підготували та випустили наступні методичні рекомендації:

1. Опорні конспекти лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» (Вершиніна Н.О.). – Рівне, 2011.

2. Опорні конспекти лекцій з дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень» (Камінська О.В.) – Рівне, 2011.

3. Опорні конспекти лекцій з дисципліни «Соціальна політика в Україні» (Цимбалюк І.М.) – Рівне, 2011.

4. Опорні конспекти лекцій з дисципліни «Основи телефонного консультування» (Цимбалюк І.М.) – Рівне, 2011.

5. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Технологія обслуговування у службах соціального захисту» (Бандура Р.Р.) – Рівне, 2011.

6. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальна політика в Україні» (Цимбалюк І.М.) – Рівне, 2011.

7. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальна робота (теорія і практика)» (Цимбалюк І.М.). – Рівне, 2012.

8. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Система соціального захисту в Україні» (Шевчук Н.Ф.). – Рівне, 2011.

9. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Міжнародне співробітництво в сфері соціального захисту» (Бандура Р.Р.). – Рівне, 2011.

10. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» (Вершиніна Н.О.). – Рівне, 2011.

11. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія соціальної роботи» (Вершиніна Н.О.). – Рівне, 2011.

12. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціальна робота (теорія і практика)» (Цимбалюк І.М.) – Рівне, 2011.

13. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціальна педагогіка)» (Бандура Р.Р.) – Рівне, 2011.

14. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень» (Камінська О.В.) – Рівне, 2011.

15. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Соціальна робота (теорія і практика)», (Цимбалюк І.М.) – Рівне, 2011.

16. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Технології соціальної роботи» (Черніговець Т.І., Вершиніна Н. О.) – Рівне, 2011.

17. Методичні рекомендації щодо науково-дослідної роботи з дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень» (Камінська О.В.). – Рівне, 2011.

18. Методичні рекомендації щодо науково-дослідної роботи з дисципліни «Методологія та методи соціальної роботи» (Бандура Р.Р.). – Рівне, 2011.

19. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Вступ до спеціальності» (Вершиніна Н.О.) – Рівне, 2011.

20. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи телефонного консультування» (Цимбалюк І.М.) – Рівне, 2011.

Тематика досліджень наукової школи 2011-2012 н.р.

Керівник наукової школи Цимбалюк І.М., зав. кафедри соціальної роботи, канд. пед. н., проф.

Наукова спеціальність «Соціальна робота».

Профільна тема наукових досліджень школи «Методологічні та методичні засади соціальної роботи в Західних регіонах України».

Теми дисертаційних досліджень

(ПІБ докторантів,

кандидатів наук)

Теми дисертаційних досліджень

(ПІБ аспірантів / здобувачів)

Теми магістерських робіт

(ПІБ магістрів)

1.«Методологічні та методичні засади соціальної роботи» -

Цимбалюк І.М., проректор із стратегічного розвитку інституту, завідувач кафедри соціальної роботи, професор, кандидат педагогічних наук.

2. «Ігрові технології соціальної роботи»- Черніговець Т.І., кандидат педагогічних наук.

3. «Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці» -

Камінська О.В., кандидат психологічних наук

1.«Теоретичні засади дослідження проблеми формування громадянсько патріотичних якостей молодших школярів засобами образотворчого мистецтва»-

Чуванова Л.В., викладач кафедри соціальної роботи.

1. Самоактуалізація та самореалізація студентської молодді чинниками волонтерської роботи» -

Вершиніна Н.О., викладач кафедри соціальної роботи.

2. «Особливості функціонування системи соціального захисту населення України»

Шевчук Н.Ф. - викладач кафедри соціальної роботи.В рамках кафедральної теми виділено 9 напрямків наукових:

1.

Цимбалюк І.М.

Адаптація особистості в умовах соціальної нестабільності

2.

Шевчук Н.Ф.

Соціальні аспекти міжнародного співробітництва в сфері соціального захисту

3.

Камінська О.В.

Методологічні аспекти підготовки та реалізації наукових досліджень

4.

Черніговець Т.І.

Культурні аспекти соціального середовища

5.

Бандура Р.Р.

Соціальна робота з наркозалежною молоддю

6.

Вершиніна Н.О.

Соціальний супровід дітей та молоді з обмеженими можливостями через волонтерську діяльність>