Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Навчальні дисципліни
Навчальні дисципліни


Освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»


1. АРМ соціального працівникаВступ до спеціальності

2. Історія соціальної роботи

3. Медико-соціальні основи здоров`я

4. Самоорганізація особистості

5. Соціальна педагогіка (заочна форма навчання)

6. Спеціалізовані служби в соціальній сфері (заочна форма навчання)

7. Педагогіка

8. Персонологія

9. Соціальна педагогіка

10. Соціальне партнерство

11. Теорія соціальної роботи

12. Технології соціальної роботи

13. Основи державного соціального страхування

14. Соціальна робота в сфері зайнятості

15. Соціально-медична допомога

16. Етика соціального працівника

17. Педагогіка

18. Педагогічна майстерність

19. Соціалізація особистості

20. Соціальна політика в Україні (заочна форма навчання)

21. Методика соціальних досліджень (заочна форма навчання)

22. Реабілітаційна педагогіка (заочна форма навчання)

23. Менеджмент в соціальній роботі

24. Соціально-медичні основи соціальної роботи

25. Тренінг

26. Прикладні методики в соціальній роботі

27. Адресні соціальні допомоги

28. Інновації в соціальній роботі

29. Соціально-педагогічний патронаж

30. Система культурно-дозвільневої роботи

31. Система служб соціальної допомоги

32. Соціальна допомога людьми похилого віку

33. Соціальна допомога спеціальним групам клієнтів

34. Соціальна робота з молоддю

Освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ»


1. Державне управління та місцеве самоврядування

2. Культура ділового спілкування

3. Маркетинг у сфері соціального захисту

4. Методологія та методи соціальної роботи

5. Методологія та методи соціальної роботи

6. Оціночні дослідження та управління проектами в соціальній роботі

7. Паблік рилейшнз в соціальній роботі

8. Система соціального захисту в Україні

9. Соціальна робота

10. Технології обслуговування в службах соціального захисту населення

11. Сучасні соціологічні теорії

Освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ» (перепідготовка)


1. Вступ до спеціальності

2. Історія соціальної роботи

3. Інвалідність і суспільство

4. Менеджмент в соціальній роботі

5. Техніка пошуку роботи

6. Соціальна і демографічна статистика

7. Соціальна робота з сім`ями

8. Соціальна робота з різними групами клієнтів

9. Теорія соціальної роботи

10. Система організацій соціальних служб

11. Соціальна політика

12. Соціальний аудит та інспектування

13. Педагогіка

14. Технології соціальної роботи