Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Центр практичної психології
Центр практичної психології


ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ПРИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ СЛУЖБІ РІ ВМУРОЛ УКРАЇНА

У рамках діяльності Рівненського інституту ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» функціонує центр практичної психології при соціально-психологічній службі для надання психологічної допомоги.

Головною метою є забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу та оптимізація умов для формування повноцінної особистості студента. Центр практичної психології - структурний підрозділ соціально-психологічного факультету - призначений для забезпечення психічного й психологічного здоров’я студентів, розвитку їхніх практичних здібностей, схильностей, готовності до професійної діяльності в сучасних умовах, реалізації потенційних можливостей, профілактики стресових станів.

Основні напрямки:

- розвивально-освітня робота з метою оптимізації психологічних складових навчального середовища для підготовки фахівців;

- підвищення ефективності навчання практичних психологів;

- організація та координація роботи практичних психологів;

- популяризація психологічних знань;

- становлення та особистісний розвиток абітурієнтів, студентів, викладачів, а також різних категорій населення, що звертаються за психологічною допомогою.

Форми діяльності:

- консультування (індивідуальне, групове, тематичне, оргконсультування);

- діагностика;

- постійно діючі психологічні гуртки;

- школа тренерської майстерності;

- творчі групи;

- майстер-класи;

- тренінги;

- психокорекція та психотерапія.

Завдання Центру практичної психології

Відповідно до нормативних документів Центр забезпечує реалізацію таких завдань:

- створення експериментальної бази для практичної й науково-дослідної діяльності студентів, викладачів, інших фахівців соціально-психологічного факультету;

- розвиток практичних навичок та вмінь студентів у сфері практичної психології;

- розширення можливостей для професійного самовизначення, саморозвитку та самовдосконалення студентів факультету;

- соціально-психологічна адаптація студентів факультету та університету, осіб, що звернулися по допомогу;

- профілактика й подолання відхилень у соціальному й психологічному здоров’ї, а також в особистісному розвитку студентів;

- сприяння поширенню й впровадженню в практику вузу досягнень в галузі вітчизняної й зарубіжної психології й соціальної роботи;

- розробка та апробація новітніх технологій у сфері консультативної та тренінгової роботи;

- науково-дослідна діяльність в новітніх напрямках психологічної практики;

- надання соціально-психологічних послуг різним категоріям населення та організаціям.