Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Про кафедру "гуманітарно-соціальних дисциплін"
Рівненський інститут
Університету „Україна”

Бородинська

Ліна Іллівна

завідувач кафедри

гуманітарно-соціальних дисциплін,

кандидат історичних наук, доцент

Кафедра гуманітарно-соціальних дисциплін є обслуговуючою кафедрою. Фахова підготовка фахівців здійснюється кваліфікованими науково-педагогічними працівниками кафедри, яка складається з 16 осіб, з них 8 мають науковий ступінь і вчене звання. Очолює кафедру кандидат історичних наук, доцент Бородинська Ліна Іллівна.

Головним завданням кафедри ГСД є забезпечення високого рівня теоретичної та практичної підготовки майбутніх спеціалістів, формування в них необхідних умінь та навичок з метою підвищення загального рівня інтелектуального розвитку, моральної та професійної культури особистості, формування певних естетичних цінностей, орієнтації у світі духовного, прекрасного. Викладання дисциплін покликане розвивати в студентів почуття патріотизму, відповідальності, самовдосконалення, готовності до всебічної професійної діяльності в різних сферах життєдіяльності.

На базі кафедри функціонує факультатив польської мови.

За 2011/2012 навчальний рік науково-педагогічними працівниками кафедри було видано 1 монографію (Гон М.М. Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні: Монографія К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. – 362 с.), 1 навчальний посібник (Кизима Р.А. Практикум з екології: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни К.: Університет «Україна», 2011 – 147 с.), опубліковано 17 статей, з них 9 - у фахових виданнях.

Кафедра підтримує наукові та творчі зв'язки з Рівненським державним гуманітарним університетом, філіями Університету "Україна", а також із громадськими організаціями (IMCA м. Здолбунова, IMCA Швеція), співпрацює з Ярославським державним університетом (Росія) та університетом ім. Коперніка в м. Торунь (Польща).