Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Про кафедру "фінансів, обліку та аудиту"
Рівненський інститут
університет„Україна”


Завідувач кафедри

фінансів, обліку і аудиту

кандидат економічних наук, доцент,

Гнатюк Алла Аркадіївна

Кафедра фінансів, обліку і аудиту є структурним підрозділом Рівненського Інституту Університету "Україна", до складу якої входить 1 професор, кандидат економічних наук, 3 доцента, кандидата економічних наук, 2 доцента: без ступеня, звання,1 старший викладач та 8 викладачів.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та спеціалістів за напрямом підготовки "Фінанси і кредит", "Облік і аудит". Бакалавр отримує фундаментальну освіту, володіє основами професійних знань, тому має можливість почати працювати, або завершити освіту на рівні спеціаліста "Фінанси і кредит" та "Облік і аудит".

Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих працівників, здатних об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин, розробляти і вирішувати актуальні питання розбудови фінансової системи.

Підготовка фахівців в галузі фінансів здійснюється на основі інноваційних освітніх технологій. Колектив кафедри активно здійснює впровадження в навчальний процес модульно-рейтингової системи організації навчання на основі повного методичного забезпечення у відповідності до сучасних вимог організації навчального процесу на денній та заочній формі навчання.

Певною мірою свідченням досягнень кафедри є започаткування щорічного конкурсу наукових робіт «Мій внесок у розвиток економіки» для учнів 11 класів.

Для викладання окремих навчальних курсів залучаються провідні спеціалісти-практики з Головного фінансового управління, банківських структур, податкової інспекції, інвестиційних компаній та інших провідних організацій та підприємств нашого міста.

Високий науковий потенціал дозволяє кафедрі забезпечити належний рівень підготовки фахівців з фінансів, які здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу.

Студенти та викладачі є волонтерами державної податкової інспекції у м.Рівне.