Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Навчальні дисципліни
Навчальні дисципліни


1. Аудит

2. Банківські операції

3. Банківська система

4. Бухгалтерський облік

5. Бюджетна система

6. Бюджетний менеджмент

7. Гроші кредит

8. Іпотечне кредитування

9. Місцеві фінанси

10. Моделі методи прийняття рішень в аналізі і аудиті

11. Облік в бюджетних установах

12. Облік в банках

13. Облік зовнішньоекономічної діяльності

14. Облік і звітність в оподаткуванні

15. Організація обліку

16. Податковий облік

17. Податкова система

18. Податковий менеджмент

19. Ринок фінансових послуг

20. Соціально-економічна безпека

21. Соціальне страхування

22. Страхування

23. Статистика фінансового ринку

24. Управлінський облік

25. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті

26. Фінансовий облік І

27. Фінансовий облік ІІ

28. Фінанси

29. Фінанси підприємства

30. Фінансова санація та банкрутство підприємства

31. Фінансовий аналіз

32. Фінансовий менеджмент

33. Фінансовий ринок

34. Центральний банк і грошово-кредитна політика