Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Характеристика спеціальності
Характеристика спеціальності


Робота – певні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою.

Кваліфікація – здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи.

Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією.

Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов’язків.

Загальна характеристика спеціальності "фінанси і кредит"


Минуло багато часу, коли у людини з’явилася потреба поліпшувати своє життя і вести господарство, використовуючи цифри і розрахунки, визначати свої грошові кошти – доходи і витрати, тобто розпоряджатися фінансами. В сучасному світі спеціаліста у сфері фінансової науки і практики називають фінансистом. Фінансист у перекладі з французької – людина, досвідчена у фінансах, тобто в грошових коштах.

Особливості роботи


Здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій.

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрями і цілі такі:

1. Фінансово-кредитна: (кредит – позика, надання грошей або товарів в борг, на умовах повернення); розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів; надання рекомендацій з операцій по нерухомості (продаж, покупка, злиття фірм).

2. Податково-бюджетна: (податок – вид платежу, що стягується державою з підприємств, організацій і населення; бюджет – кошторис доходів і витрат); розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.

3. Інвестиційна: (капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу). Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки коштовних паперів.

4. Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.

5. Страхова: (система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, надання допомоги громадянам або їхнім сім’ям), робота зі страховими документами.

6. Зовнішньо-економічна:

економіка і організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон’юнктури).

Таким чином, в обов’язки фінансиста входить:

- надавати висновки з аналізу фінансових документів,

- проводити операції з нерухомістю і цінними паперами,

- складати фінансові кошториси і звіти,

- займатися біржовими операціями, оподаткуванням.

Працюючи як на державному, так і приватному підприємстві, фінансист несе матеріальну – за збереження грошей і коштовних паперів і моральну відповідальність – за дотримання законності.

Вимоги до індивідуально-особистих особливостей фахівця:

- аналітичний склад розуму;

- емоційно-вольова стійкість;

- уважність;

- акуратність;

- сумлінність;

- посидючість, вміння багато і напружено працювати;

- нервово-психічна стійкість;

- рахунково-аналітичні здібності;

- висока працездатність;

- здібність до концентрації і розподілу уваги впродовж тривалого часу;

- хороша оперативна і довготривала пам’ять.