Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Навчальні дисципліни
Навчальні дисципліни


Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"


1.Вища математика

2.Вступ до спеціальності

3.Економетрика

4.Економіка й організація інноваційної діяльності

5.Економіка підприємства

6.Економічний аналіз

7.Економічна статистика

8.Економічна історія України

9.Економіка праці і соціально-трудові відносини

10.Інвестування

11.Історія економіки та економічної думки

12.Макроекономіка

13.Маркетинг

14.Математичні методи в психології

15.Математична статистика

16.Менеджмент

17.Міжнародна економіка

18.Мікроекономіка

19.Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

20.Організація виробництва

21.Основи кадрового менеджменту

22.Основи наукових досліджень

23.Основи підприємництва і бізнес-культура

24.Основи підприємницької діяльності

25.Оптимізаційні методи та моделі

26.Політична економія

27.Планування і контроль на підприємстві

28.Потенціал і розвиток підприємства

29.Проектний аналіз

30.Регіональна економіка

31.Система технологій

32.Соціальна статистика

33.Статистика

34.Стратегія підприємства

35.Управління витратами

36.Управління персоналом

37.Теорія ймовірностей і математична статистика

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст"


1.Електрона комерція

2.Інтелектуальна власність

3.Звітність підприємств

4.Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств

5.Економічна діагностика

6.Менеджмент персоналу

7.Стратегічне управління підприємством

8.Рекламний менеджмент

9.Управління потенціалом підприємства

10.Управління проектами

11.Методика і організація наукових досліджень

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"


1.Глобальна економіка

2.Соціальна відповідальність

3.Інноваційний розвиток підприємства

4.Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств

5.Економічне управління підприємством

6.Конкурентоспроможність підприємства

7.Управління потенціалом підприємства

8.Управління консалтинговим бізнесом

9.Інтелектуальний бізнес

10.Економічна оцінка майна та нерухомості

11.Звітність підприємства

12.Методика викладання економічних дисциплін у ВНЗ

13.Економічна діагностика

14.Управління проектами

15.Стратегічне управління підприємством