Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Про бібліотеку
Про бібліотеку


У Рівненському інституті університету „Україна” інформаційне забезпечення студентів реалізується через бібліотечний фонд і використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій. Для належної підготовки студентів до занять їм надається вільний доступ до бібліотечних фондів на паперових та електронних носіях.

Фонд бібліотеки регулярно поповнюється новими фаховими виданнями за авторством професорсько-викладацького складу Університету. У бібліотеці представлена література іноземними мовами, зокрема: польською, німецькою, англійською, чеською та угорською. Бібліотекою інституту щорічно передплачується близько 20 назв фахових та спеціалізованих періодичних видань за спеціальностями, що готуються.

До послуг читачів представлені алфавітний та систематичний каталоги, які повно і багатоаспектно розкривають зміст і склад фонду бібліотеки, картотека актів законодавства України, картотека дипломних та магістерських робіт.

У структурі бібліотеки читальна зала. Крім основних навчальних абонементів та читальних залів, працюють кафедральні бібліотеки. Кафедри факультетів мають значні здобутки в розробці навчально-методичної літератури у своїх галузях. Зокрема, за останні роки видано низку підручників і посібників.

Бібліотека зобов'язана:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека.

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- систематично здійснювати контроль за своєчасне повернення до бібліотеки виданих користувачам документів;

- ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.