Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Бібліографія праць за 2011 р.
Бібліографія праць за 2011 р.


Засанська С. В. Розвиток та збереження трудового потенціалу регіону в сучасних економічних умовах : монографія / С. В. Засанська. – Рівне, 2011. – 147 с.

Корольчук М. С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. - К. : Ельга, 2011. - 320 с.

Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. С. Корольчук. – [3-тє вид. випр. та допов.]. - К. : Ельга, 2011. - 400 с.

Корольчук М. С. Психологія сімейних взаємин : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. С. Корольчук, П. П. Криворучко, В. І. Осьодло. - К. : Ніка-Центр, 2011. – 296 с.

Кизима Р. А. Практикум з екології : методичні рекомендації / Р. А. Кизима. - К.: Університет Україна, 2011. - 147 с.

Ложкін Г. В. Психологія: терміни, поняття, визначення : словник-довідник / Г. В. Ложкін, І. Я. Коцан, В. А. Бараннік, В. В. Подляшаник ; за заг. ред. Г. В. Ложкіна. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 188 с.

Ставицький О. О. Психологія гандикапізму : монографія / О. О. Ставицький. - Рівне, 2011. - 376 с.

Технологія підготовки педагогів до попередження насильства та агресії в сім′ї : методичні рекомендації / [ Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, В. В. Папуша та ін.] ; за заг. ред. Н. Ю. Волянюк. - Рівне: «Принт Хауз», 2011. - 184 с.