Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Бібліографія праць за 2010 р.
Бібліографія праць за 2010 р.


Віктимологія та агресологія : навч. посіб. / [ Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, В. В. Папуша та ін.] ; за заг. ред. Н. Ю. Волянюк, Г.В. Ложкіна.- К. : АПН України, 2010. - 256 с.

Гордійчук А. С. Економіка сільськогосподарського підприємництва : навч. посіб. / А. С. Гордійчук, О. С. Стахів. – Рівне : НУВГП, 2010. - 427 с.

Кизима Р. А. Екологія : навч. посіб. / Р. А. Кизима. – Харків : Бурун Книга, 2010. - 304 с.

Корольчук М. С. Історія психології : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. С. Корольчук, П. П. Криворучко. - К. : Ельга, 2010.- 248 с.

Корольчук М. С. Психодіагностика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. С. Корольчук, В. І. Осьодло. - К. : Ніка-Центр, 2010. – 400 с.

Міщук О. М. Реформування трудового законодавства в частині укладення трудового договору : монографія / О. М. Міщук. - Рівне : Овід, 2010. - 116 с.

Пепа Т. В. Інвестиційна діяльність в ринкових умовах господарювання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. В. Пепа.- Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 335 с.

Пепа Т. В. Трансформаційна динаміка структурного розвитку регіонів України : монографія / Т. В. Пепа.- Вінниця : Вінницька газета, 2010. – 274 с.

Пепа Т. В. Сукупний ресурсний потенціал регіону: стан, проблеми та перспективи / Т. В. Пепа.- Вінниця : РВВ ВНАУ – ПП Балюк І.Б., 2010. – 263 с.

Ставицький О. О. Сучасний політик : практ. посіб. для політичного діяча / О. О. Ставицький, І. М. Цимбалюк, В.Л. Першогуба. - Рівне, 2010. - 160 с.