Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Бібліографія праць за 2009 р.
Бібліографія праць за 2009 р.


Волянюк Н. Ю. Віктимологічні аспекти загальної профілактики статевих злочинів у сім'ях, які вчиняються по відношенню до неповнолітніх потерпілих : наук.-метод. посіб. / Г. В. Ложкін, Н. Ю. Волянюк, В. В. Папуша [та ін.]. – Рівне : ПринтХауз, 2009. - 166 с.

Гон М. М. Геноциди першої половини: ХХ століття : порівняльний аналіз : навч. посіб. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / М. М. Гон. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 180 с.

Економічна безпека: навч. посіб. / [ Д. В. Нікитенко, З. С. Варналій, Е. М. Лібанова, П. В. Мельник ] ; за ред. З. С. Варналій.- К. : Знання, 2009. - 647 с.

Кизима Р. А. Екологія та екологічне право : навч. посіб. / Р.А. Кизима, В. М. Кухарчук, В. В. Яковчук ; за ред. Р. А. Кизими.- 2-ге вид., допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 288 с.

Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. з грифом МОН (перевидання) / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 576 с.

Павлов В. І. Реформування соціального страхування в Україні : монографія / В. І. Павлов, М. І. Олієвська. – Рівне : НУВГП, 2009. - 200 с.

Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2009. - 544 с.

Шеретюк Р. М. Трансформації релігійно-церковного життя Галицько-Волинської Русі у 2-й пол. ХІІІ ст. - 1-й пол. ХV ст. : монографія / Р. М. Шеретюк, Н. Г. Стоколос. – Рівне : Волинські обереги, 2009. - 272 с.