Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Бібліографія праць за 2008 р.
Бібліографія праць за 2008 р.


Волянюк Н. Ю. Психодіагностика та психокорекція агресивності й тривожності : монографія / Н. Ю. Волянюк. - К. : ПрінтЛайн, 2008. - 243 с.

Гон М. Ілюстрована історія ЗУНР : монографія / М. Гон, В. Великоч, І. Монолатій. - Львів-Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. - 336 с.

Гордійчук А. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб / А. С. Гордійчук, О. С. Стахів. – Рівне : НУВГП, 2008. - 331 с.

Корольчук М. С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2008. - 320 с.

Ложкін Г. В. Економічна психологія : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, Н. Ю. Волянюк, В. Л. Комаровська. - К. : Професіонал, 2008. - 400 с.

Методологічні та теоретичні проблеми психології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [М. С. Корольчук, Ю. Л. Трофімов, В. І. Осьодло, В. В. Стасюк, В. М. Крайнюк та ін.]. - К. : Ельга, Ніка-Центр, 2008. - 336 с.

Назаревич В. В. Комплексна психологічна діагностика дітей раннього віку : навч. посіб. / В. В. Назаревич, Н. У. Дорош. – Рівне : Принт Хауз, 2008. - 166 с.

Податкова політика України : стан, проблеми та перспективи : монографія / [ Д. В. Нікитенко, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій, І. І. Мазур, С. Г. Дрига ] ; за ред. З. С. Варналій. - К. : Знання України, 2008. - 675 с.

Цимбалюк І. М. Психологія управління: навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2008. - 628 с.