Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Бібліографія праць за 2007 р.
Бібліографія праць за 2007 р.


Екологія в будівництві / Р. А. Кизима, Л. А. Єгоркіна, С. І. Веремеєнко, Г. В. Доманський, В. В. Яковчук ; за заг. ред. Р. А. Кизими. – Харків : Бурун Книга, 2007. - 224 с.

Крайнюк В. М. Психологія стресостійкості особистості : монографія / В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2007. – 432 с.

Науменко І. І. Гідрогазодинаміка : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення дисц. “Гідрогазодинаміка” / І. І. Науменко, О. І. Токар, Л. О. Токар. – Рівне : НУВГП, 2007. – 118 с.

Сухоруков А. І. Фінансова безпека держави : навч. посіб. / А. І. Сухоруков, О. Д. Ладюк. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с.

Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція : навч посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2007. - 543 с.

Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навч посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2007. - 464 с.

Цимбалюк І. М. Психологія торгівлі : навч посіб. / І. М. Цимбалюк.- К. : Професіонал, 2007. - 368 с.