Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Бібліографія праць за 2006 р.
Бібліографія праць за 2006 р.


Гон М. М. Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних процесів на західноукраїнських землях у міжвоєнний період : монографія / М. М. Гон. – Рівне : Волинські обереги, 2006. - 431 с.

Корекційно відновлювальна робота з дітьми раннього віку / [В. В. Назаревич, Л. Г. Антонюк, Л. Г. Антоневич, А. Б. Глобус]. – Рівне : Принт Хаус, 2006. - 136 с.

Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. - К. : Ельга, Ніка-Центр, 2006. - 580 с.

Корольчук М. С. Теорія і практика професійного психологічного відбору : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. - К. : Ніка-Центр, 2006. - 536 с.

Цимбалюк І. М. Психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Цимбалюк. – [2-ге вид., випр. і допов.]. - К. : Професіонал, 2006. - 575 с.

Цимбалюк І. М. Загальна психологія : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.