Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Бібліографія праць за 2005 р.
Бібліографія праць за 2005 р.


Гон М. М. Із кривдою на самоті. Українсько-єврейські взаємини на західноукраїнських землях у складі Польщі (1935-1939) : монографія / М. М. Гон. – Рівне : Волинські обереги, 2005. - 192 с.

Дубич К. В. Основи теорії управління та менеджменту : навч. посіб. / К. В. Дубич, О. Г. Кірічок, В. К. Процюк. - К. : Пектораль, 2005. - 104 с.

Екологія в будівництві / Р. А. Кизима, Л. А. Єгоркіна, С. І. Веремеєнко, Г. В. Доманський, В. В. Яковчук ; за заг. ред. Р. А. Кизими. – Рівне : НУВГП, 2005. - 220 с.

Кірічок, О. Г. Документування у менеджменті : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Кірічок, В. К. Процюк, К. В. Дубич. - 2-ге вид., перероб. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 108 с.

Корольчук М. С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. - К. : Ельга, Ніка-Центр, 2005. - 318 с.

Коташевський О. В. Посібник для слідчого. Огляд, відтворення, інші методичні розробки / О. В. Коташевський. - Рівне : Каліграф, 2005. - 108 с.

Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція. Модульно-рейтинговий курс : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2005. – 656 с.