Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна Бібліографія праць за 2004 р.
Бібліографія праць за 2004 р.


Корольчук М. С. Психодіагностика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.С. Корольчук, В. І. Осьодло. - К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 399 с.

Корольчук М. С. Історія психології : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. С. Корольчук, П. П. Криворучко. - К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004.- 248 с.

Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук. – 2-ге вид. випр. та допов.. - К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 387 с.

Цимбалюк І. М. Педагогічна психологія : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Цимбалюк, О. С. Созонюк. – Рівне : Принт Хауз, 2004. – 386 с.

Цимбалюк І. М. Підвищення кваліфікації вчителя : розвиток творчих здібностей молодших школярів / І. М. Цимбалюк, Ю. В. Пелех. - К. : Професіонал, 2004. - 222 с.

Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації : психологія педагогічної праці : навч.-метод. посіб. / І. М. Цимбалюк. – [2-ге вид.]. - К. : Професіонал, 2004. - 150 с.

Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.

Цимбалюк І. М. Психологія : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк.- К. : Професіонал, 2004. -216 с.

Цимбалюк І. М. Загальна психологія : модульно-рейтинговий курс [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Цимбалюк, О. Ю. Яницька. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.