Рівненський інститут


Рівненський коледж

    Головна /

РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»


17 травня 1999 року в м. Рівне створено Західне представництво - структурний підрозділ Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна». 23 грудня 2002 року представництво реорганізовано у Рівненську філію, яка 17 грудня 2004 року набула статус інституту.

Підготовку фахівців в інституті здійснюють 92 науково-педагогічних працівники, з яких 64 – штатні. Науковий ступінь, вчене звання мають 2 доктори наук, 18 кандидатів наук. За сумісництвом працює 28 науково педагогічних працівників, з них 5 докторів наук та 11 кандидатів наук , доцентів.

Рівненський інститут здійснює підготовку фахівців за 5-ма напрямами і 5-ма спеціальностями та загальним ліцензійним обсягом набору 1060 осіб.

Основною метою організаційної і науково-методичної роботи всіх структурних підрозділів Рівненського інституту Університету «Україна» є забезпечення змісту навчання, що відповідає вимогам Державних стандартів вищої освіти і потребам регіональної економіки, упровадження прогресивних форм, методів і технологій, а саме курсів з навчання IT фахівців, що дозволяють високоякісно здійснювати освітній процес з оптимальними витратами матеріальних, фінансових засобів і інтелектуальних ресурсів тих, хто навчається.

У інституті функціонує три наукові школи, котрі спрямовують свою діяльність на вивчення суспільно значимих проблем у царинах економіки, соціальної роботи та психології. Наукова школа «Фінансовий потенціал України в контексті економічного росту». Серед проблем, які розробляються її членами, – «Оцінка та облік необоротних матеріальних активів в аграрному бізнесі», «Фінансова безпека держави», «Реформування соціального страхування в державі», «Управління виробничим та інфраструктурним розвитком економічного потенціалу України». Наукова школа «Психолого-педагогічні аспекти оптимізації професійної підготовки студентів-психологів відповідно вимог Болонського процесу» діє на кафедрі психології. Її науковцями досліджуються актуальні проблеми, зокрема, «Психологічний моніторинг емоційних станів педагога як передумова особистісного професійного зростання», «Психологічні особливості поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях». Предмет дослідження новопосталої наукової школи в сфері соціальної роботи – «Особи з обмеженими можливостями як цільова група діяльності соціальних працівників».

Здобутком наукових шкіл є захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, видання навчальних посібників і монографій, проведення «круглих столів» та науково-практичних конференцій регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Спільним надбанням наукових шкіл, котрі функціонують в Рівненському інституті Університету «Україна», є видання електронного збірника «Волинські наукові студії. Науковий вісник Рівненського інституту Університету «Україна».

Міжнародна діяльність інституту реалізується у взаємодії з іноземними партнерами:

• Державною вищою технічно-економічною школою ім. Броніслава Маркевича в м. Ярославі (Республіка Польща);

• Інститутом міжнародних відносин та американістики у Варшаві (Республіка Польща);

• Вищою школою комунікативної політології і міжнародних відносин (Варшава, Республіка Польща);

• Анапським філіалом Московського гуманітарного Університету ім. М. Шолохова (Російська Федерація);

• Барановицьким державним університетом (Республіка Білорусь);

• Товариством міжкультурного співробітництва «Гілка Оливна» (Республіка Польща).

Налагодження тісної співпраці із зарубіжними ВНЗ є тим шляхом, який сприяє інтеграції викладачів інституту в теоретико-методологічні дискурси західної наукової думки, дозволяє предметно вивчати досвід реалізації кредитно-трансферної системи у вищих навчальних закладах Європи.

Директор інституту – Ольга Дмитрівна Ладюк, член-кореспондент Академії економічних наук України, професор, кандидат економічних наук.Сайт для абітурієнтівПрограма 45+

підвищення конкурентоздатності працюючих фахівців
допенсійного віку коштом держави


Запрошуємо всіх бажаючих на навчання за програмою
"ТВІЙ ШАНС"!
Не має значення, коли Ви отримали попередню освіту і чи здавали Ви ЗНО: разом ми ліквідуємо прогалини у Ваших знаннях

Ми підлаштуємось до ритму Вашого життя: форму, графік і місце навчання Ви обираєте самі

Навчатися в європейському ВНЗ на території України - це реально

Демократичні ціни дають можливість втілити найсмілівіші мрії у життя

По закінченню навчання Ви маєте можливість отримати два дипломи - українського та європейського зразка